พิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ

Last updated: 24 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 24 มกราคม 2563 - 14:26 น.


วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์”  ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา และประชาชนที่สนใจ ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรม โดยมีนพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/137604/