มทร.พระนคร ร่วมเอกชน เปิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม วิจัยกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 27 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 27 มกราคม 2563 - 10:22 น.


วันที่ 26 ม.ค. ผู้สื่อข่ารายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท สวนลุม ไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด พร้อมด้วย ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร และนายบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอเมดิคอล ไลฟ์ จำกัด นักวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU และข้อตกลง MOA

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนากำลังคนตามแนวนโยบายของกระทรวง อว.ในการปฏิรูประบบมหาวิทยาลัย ด้านสถาปัตยกรรมเชิงระบบ และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งพื้นที่เขตนวัตกรรมพระนคร ระหว่าง มภร.พระนคร บริษัทสวนลุมไนท์ฯ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ และตั้งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวและสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการสร้างระบบนิเวศกัญชาทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่โครงการ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

สำหรับโครงการวิจัยและสร้างระบบนิเวศกัญชาทางการแพทย์ เป็นงานวิจัยทางการศึกษาได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ใช้เป็นฐานด้านงานวิจัยพัฒนาให้เข้าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในมิติทางการแพทย์ มิติทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการยาเสพติด และ องค์การอาหารและยา (อย.) ออกใบอนุญาตให้แล้วจำนวน 4 License คือ ใบครอบครองเมล็ดพันธุ์ ใบอนุญาตปลูก 2 พื้นที่ และใบอนุญาตการแปรรูปสกัด-กลั่น


ขอบคุณภาพจาก: khaosod.co.thพร้อมเตรียมเดินหน้าขยายผลไปสู่การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างบุคลากรกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ และสร้างพื้นที่ต้นแบบตั้งแต่การปลูก การเก็บข้อมูลของสายพันธุ์กัญชา การแปรรูปและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพรกัญชง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย


ขอบคุณภาพจาก: khaosod.co.th


ซึ่งจะมีการเริ่มใช้พื้นที่ของโครงการสวนลุมไนท์ฯ เป็นสถานที่ประสานงานดำเนินโครงการอย่างครบวงจร ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทเอกชน คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป


อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_3463941