รมช.ศธ.ดันกัญชาเพื่อการแพทย์เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้ความรู้นร.-ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

Last updated: 28 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 28 มกราคม 2563 - 10:26 น.


"รมช.ศึกษาธิการ"ชงกัญชาเพื่อการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ มีโอกาสผลักดันเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพาะปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ภายในวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และนายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.รพ.คูเมือง พร้อมด้วย นางพรทิพ อัษฎาธร ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ให้การต้อนรับ

ภายในงานได้มีการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์ รพ.คูเมือง และวิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรที่ดำเนินงานภายใต้การได้รับอนุญาตเป็นที่แรก ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพูดคุยหาแนวทางในการเดินหน้าหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ด้านการศึกษา โดยจะทำการนำร่องกับหลักสูตรของ กศน.และต่อยอดสู่ระบบการศึกษาส่วนต่างๆ ทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษา โดยเบื้องต้นได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้มีการมอบหมายให้บุคลากรในเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อบรมเพื่อถ่ายทอดและส่งต่อ ควบคู่กับนโยบาย กศน.6 ว้าว ของกระทรวงศึกษาธิการ กับโครงการพัฒนาครูกัญชา กศน.พร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิชา ทช_33098 กัญชาและกัญชง ศึกษาเพื่อใช้ยาอย่างชาญฉลาด โดยจะใช้กับระดับชั้นมัธยมปลาย (กศน.)

นางกนกวรรณ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาพร้อมเดินหน้าแต่ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.นำร่องก่อน และจะบูรณาการทำหลักสูตร การดูงานที่เกี่ยวข้อง และการเริ่มต้นกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข ที่เริ่มต้นด้วยกัน อีกที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ในเวลานี้เพื่อเป็นการประกาศเจตนาจริงและความชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย ได้บอกกับประชาชนไว้ หลักสูตรกัญชากัญชง เพื่อการแพทย์โดยกระทรวงศึกษา และ กศน.เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดให้ในเทอมการศึกษาหน้าอยู่ในหลักสูตรของมัธยมปลาย เป็นการให้การศึกษาทั้งโทษของกัญชากัญชงทั้งคุณประโยชน์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และส่วนประกอบหลายสิ่งหลายอย่าง ในตอนนี้แทบทุกจังหวัดเฉพาะใน กทม.เกือบหมื่นคนแล้วที่สนใจและลงทะเบียนเป็นวิชาเลือก รวมถึงประชาชนเองก็ให้ความสนใจเรื่องกัญชา ซึ่งทางเราเองก็เตรียมความพร้อมพลักดันเข้าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากแรงขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่ระบบการศึกษาแล้ววิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ณ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อประสบการณ์และความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการขออนุญาต ทำการปลูกและผลิต รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษา ได้มาศึกษาเรียนรู้ ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอด พัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้กัญชาให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดในกรอบกฎหมายไทย


ขอบคุณภาพจาก: naewna.com


อ้างอิง: https://www.naewna.com/lady/468936