ครม.ไฟเขียว แก้กฎกระทรวงให้ ‘ปลูกกัญชง’ ได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่

Last updated: 29 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 29 มกราคม 2563 - 10:58 น.


ครม.ไฟเขียว แก้กฎกระทรวงให้ "ปลูกกัญชง" ได้เปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจ แทนยาเสพติด ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ ตามสายพันธ์ที่รัฐกำหนด เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษา รัฐบาล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชง

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังผลักดันกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพราะมีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงโลหิตช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น และรักษาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน รวมถึงเปลือก และลำต้นยังเป็นเส้นใยได้ด้วย

ขณะที่เนื้อสามารถผลิตเป็นกระดาษได้ และแกนสามารถนำไปทำเป็นพลังงานชีวมวล เช่น เฟอร์นิเจอร์ แกนแอลกอฮอล์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงเดิม เพราะกฎกระทรวงเดิมมีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่กฎหมายใหม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ในขณะเดียวกันก็จะมีการวิจัยและพัฒนากัญชงเพื่อไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การทำยาสมุนไพรเครื่องสำอางอาหาร เพราะมีสารสกัดเช่นเดียวกับกัญชา ซึ่งสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวจะอนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมีระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้ง อนุญาตให้ครัวเรือนสามารถปลูกกัญชงได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ เพราะของเดิมเคยปลูกเพื่อนำไปทอผ้าเป็นสิ่งทออยู่แล้ว แต่จะต้องมีใบอนุญาตและปลูกในสายพันธุ์ที่รัฐกำหนดให้ตามพัฒนาสายพันธ์ของกัญชงไทย


อ้างอิง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863979