รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 30 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 30 มกราคม 2563 - 10:17 น.


นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์พระครูพิศาลวรกิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 นายภาณุ  มิตรสันติสุข รองนายกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก
 
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 7 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลที่พร้อมจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์ให้ทั่วถึงแก่ผู้ป่วยบางโรคหรือบางอาการที่ได้รับการพิสูจน์ทางหลักวิชาการแล้วว่าจะได้ประโยชน์ จากสารสกัดกัญชานั้น ซึ่งปัจจุบันมี 5 กลุ่มโรคคือ โรคลมชักในเด็ก โรคพาร์กินสันส์ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีในผู้ป่วยมะเร็ง และบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 มีความพร้อมตามนโยบายการกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคโดยคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีทีมสหวิชาชีพได้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการผู้ป่วยทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น. ตั้งอยู่บริเวณขั้น 2 อาคารอนุสรณ์พระครูพิศาลวรกิจ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดยมีกระบวนการให้บริการตั้งแต่การคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์การรักษาทาการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยาและการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมุ่งให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคข้างต้นที่สามารถใช้กัญชาได้เข้าถึงการรักษาและรับสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย


ขอบคุณภาพขาก: banmuang.co.th


อ้างอิง: https://www.banmuang.co.th/news/region/178478