พัฒนาหลักสูตร “กัญชา-กัญชงศึกษา”

Last updated: 30 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 30 มกราคม 2563 - 10:28 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ กระทรวงสาธารณสุข ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ไปพัฒนาหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
 

โดย ดร.กนกวรรณกล่าวว่า ศธ.ได้กำหนดนโยบายพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาและกัญชงในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ทช 33098 “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยารักษาโรค รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนของ กศน.และประชาชนทั่วไป

ขณะที่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์มากที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการปลูก ผลิต และสกัดสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมที่จะบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และหลักสูตรต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของ กศน. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงในการรักษาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษา ประชาชน โดยจะสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์เรื่องกัญชาและกัญชง สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป.


อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/local/1758940