เชิญร่วมกิจกรรมในร้านกระทรวงสาธารณสุขในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2563

Last updated: 3 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:00 น.


 ขอเชิญเที่ยวงานดอกฝ้ายบานและร่วมกิจกรรมในร้านกระทรวงสาธารณสุข มีการเช็คอินสุขภาพ พร้อมกิจกรรมสลายไขมัน เพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกาย คลินิกกัญชาทางการแพทย์ การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ ป้องกันอุบัติเหตุ นิทรรศการป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 และคลินิกดูแลสุขภาพจิต โดยความร่วมมือจาก สสจ.เลย โรงพยาบาลเลย รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์และ ศตม. มีของแจกมากมาย พร้อมได้ทำบุญสร้างตึก 10 ชั้น

สำหรับงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในปีนี้มีส่วนราชการและทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีของจังหวัดเลยอย่างหลากหลาย รวมทั้งการนำไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเป็นจุดเช็คอินภายในงานฯ อีกด้วย 

ในส่วนของการแสดงบนเวทีกลาง งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 ได้แก่ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 การเดินแบบผ้าเมืองเลย การเดินแบบผ้าไทย 4 ภาค การเดินแบบผ้าของแขวงเวียงจันทร์ แขวงหลวงพระบาทและแขวงไซยะบูลี การเดินแบบผ้าประเทศภูฎาน,

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 การประกอบมิสแกรนด์เลย, 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวด “ธิดาดอกฝ้ายบาน” 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 60 ปี และ 70 ปี ขึ้นไป, 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวด “แม่สาวลูกสวย” การประกวดออกแบบผ้าพื้นเมืองและการเดินแบบผ้าพื้นถิ่น, 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย (รอบคัดเลือก),

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 การเดินแบบกิตติมศักดิ์ และการแสดงบนเวที,

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทเลย (รองชิงชนะเลิศ)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงดนตรีของเยาวชนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัล การเปิดตัวสโมสรฟุตบอลเลย ยูไนเต็ด และกิจกรรมการแสดงรณรงค์จังหวัดสะอาด 

และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงวัฒนธรรม และการออกรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทองคำแท่ง หนัก 20 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 434,000 บาท


อ้างอิง: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200202202955358