รู้เท่าทัน กัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านภาคอีสาน ครั้งที่ 24 ที่ จ.สกลนคร

Last updated: 7 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:36 น.


คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานครั้งที่ 24 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร 

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดเผยว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสน อาทิ การอบรมเสวนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ชมนิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ความก้าวหน้าทางการเกษตร การแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การโชว์ไก่สวยงาม บูธนิทรรศการของนักศึกษา คลินิกสปา นวดแผนไทย พันธุ์ปลาสวยงาม ฟาร์มแพะ และพันธุ์ไม้นานาชนิด เลือกชมสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย และพบกับศิลปิน หงา คาราวาน ร่วมรับชมการแสดงพื้นบ้าน และการประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มากมาย “ดื่มนมสด ซดแกงหวาย จิบไวน์เม่า กินข้าวอนามัย ปิ้งปลาเข็งใหญ่ รักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย” อีกด้วย


อ้างอิง: http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200206121826620