เปิดคลีนิคกัญชาทางแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสุโขทัย

Last updated: 13 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - 10:38 น.

 

หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ และได้เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนั้น  ล่าสุด สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยประกาศเปิดคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสุโขทัย

โดยนายแพทย์ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งจะให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ เข้าถึงการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นมี 4 ตำรับ คือ ยาศุขไสยาศน์ ทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ศิริภัทร  และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลการรักษาด้วยสารสกัดกัญชาให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทุเลาอาการเจ็บป่วย    ซึ่งทางคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทย จะมีการเก็บข้อมูลการรักษาให้มากที่สุด ว่าผลการรักษาเป็นอย่างไร โดยมีขบวนการให้บริการตั้งแต่การคัดกรองโรงและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ และการให้แนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์  และข้อปฎิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ป่วยเข้าบริการอย่างต่อเนื่อง

 

ขอขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net

 

 

อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/local/416413