‘อภัยภูเบศร’จับมือสภาเภสัชฯ-วิทยาลัยเภสัชสมุนไพร ติวเข้ม‘กัญชาทางการแพทย์’

Last updated: 18 ก.พ. 2563  | 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:37 น.

 

17 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่ได้มีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ นับเป็นนโยบายที่มีความสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังพบว่ายังมีการใช้ในผู้ป่วยค่อนข้างน้อย

 

ขอบคุณภาพจาก: naewna

 

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้สภาเภสัชกรรม และวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันให้มีการจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำเป็นต้องสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยการเรียนรู้จากสถานที่จริงที่มีการปลูกและผลิตยากัญชา รวมถึงมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ จะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดการความมั่นใจกับบุคลากรทางการแพทย์ในการนำไปใช้จริงกับผู้ป่วย เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างระบบฐานข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณภาพจาก: naewna

 

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม นี้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยภายใน กิจกรรมที่ผู้ลงทะเบียนจะได้เรียนรู้ ได้แก่ แนวทางการจัดตั้ง และดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลของยากัญชา การใช้ประโยชน์และสาระสำคัญยากัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการเพาะปลูก เทคนิคการปลูกกัญชาแต่ละรูปแบบ รวมถึงการผลิตและสกัดยากัญชา

 

อ้างอิง: https://www.naewna.com/local/473651