คณะเภสัชฯ ม.น. จับมือ ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด พัฒนาสารสกัดกัญชาและเฮมพ์ทางการแพทย์

Last updated: 5 มี.ค. 2563  | 

วันที่ 05 มีนาคม 2563 - 09:46 น.


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือกับ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาและเฮมพ์ทางการแพทย์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.หม่อมหลวง ภัทรชาติ ประวิตร กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว การสกัด การวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพสารสกัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา และเฮมพ์ทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ ตลอดจน การศึกษาขั้นพรีคลินิก และคลินิก ทั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการบริการวิชาการซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการทั้งในประเทศไทยระดับสากลต่อไป

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมร่วมหารือกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา


ขอบคุณภาพจาก: nuradio.nu.ac.th


อ้างอิง: http://nuradio.nu.ac.th/?p=3912