เปิดแล้ว!! คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Last updated: 5 มี.ค. 2563  | 

วันที่ 05 มีนาคม 2563 - 10:02 น.

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ณ อาคารกรมการแพทย์ 6 กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เป็นวันที่สอง ซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว 46 คน และทยอยมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง walk in มาที่คลินิกโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ ในช่วงแรกนี้ต้องยอมรับว่าเราจะตามดูก่อนว่า ปัญหาคืออะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยน เราอยากทำตรงนี้ให้เป็นวิทยาศาสตร์ หวังว่าคลินิกแห่งนี้จะเป็นต้นแบบเพื่อให้โรงพยาบาลทั่วไปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

 นอกจากนี้อธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวขอบคุณองค์การเภสัชกรรมที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ชนิดหยดใต้ลิ้นสูตร THC เด่น ให้แก่คลินิกและในเวลาอันใกล้นี้หากได้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่หลากหลายมากขึ้นก็จะขยายการให้บริการในคลินิกแห่งนี้ต่อไป

 

และในช่วงท้ายอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวถึงผู้ป่วยที่มาใช้บริการคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยว่า เมื่อคนไข้มาใช้บริการจะมีการตรวจแสกนไข้และซักประวัติ เพื่อประเมินความเสี่ยง หากไม่มีอาการจะให้ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดจึงเข้ารับบริการ แต่หากเพิ่งกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ขออนุญาตให้กลับมารับบริการในภายหลัง14 วันที่ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์ จึงมั่นใจได้เพราะเราพยายามดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://cannabis.dms.moph.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09-7005-4041 ในวันและเวลาราชการ

 

 

อ้างอิง: https://www.thailandplus.tv/archives/135407