สมาคมนักวิจัยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน เดินหน้าใช้กัญชาในการรักษาโรค

Last updated: 19 มี.ค. 2563  | 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 09:53 น.


วันนี้ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 กล่าวต่อที่ประชุมว่า สมาคมฯ จะมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เพื่อใช้กัญชาในการรักษาโรค โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชน วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้ประวัติคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่เป็นผลเลือด ผลแล็ป ทางการรักษา มาดำเนินการ และโครงการความร่วมมือทางการวิจัยกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นจังหวัดพื้นที่สีเขียวที่เหมาะกับการทำวิจัยมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ของ EEC ที่มีการทำอุตสาหกรรมน้อย


ขอบคุณภาพจาก: thaisaeree


นอกจากนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ที่จะใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ และยังเป็นโรงพยาบาลที่เป็น Healthcare Hub ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ขอบคุณภาพจาก: thaisaeree


จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายวารสาร ฝ่ายวารสารนานาชาติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และสถานะการเงิน ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตามวาระการประชุม


ขอบคุณภาพจาก: thaisaeree


จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครสมาชิก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้ที่ 02 5790787, 02 9427522 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.thอ้างอิง: 

https://www.thaisaeree.news/42252/