สธ.เคาะเพิ่ม 10 ตำรับยากัญชา-กระท่อม เผยการพิจารณาหลักเกณฑ์ 5 ข้อ

Last updated: 20 มี.ค. 2563  | 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 - 13:16 น.


นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทย ที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสม อยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ได้พิจารณาเห็นชอบรับรองตำรับยาปรุงของหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาและกระท่อมเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมอีก 10 ตำรับ จากก่อนหน้านี้รับรองไปแล้ว 16 ตำรับ

ซึ่งการพิจารณาตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาและกระท่อมต้องผ่านหลักเกณฑ์ 5 ข้อคือ

1. เป็นตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา และต้องมีสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด

2. มีแหล่งความรู้ที่อ้างอิงหรือมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งสูตรตำรับและกรรมวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรืออื่นๆ

3. มีประสบการณ์ในการใช้ตำรับยาผสมกัญชา มีหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

4. ควรพิจารณาตัวยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุอันตรายตามเกณฑ์ข้อกำหนดของ อย.

5. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

นอกจาก 26 ตำรับยาปรุงของหมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองแล้ว ยังมีอีก 44 ตำรับ ซึ่งคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาไทยที่มีกัญชาและกระท่อม จะพิจารณาเพิ่มเติมในวันที่ 12 มิถุนายนนี้

สำหรับตำรับยาที่ผ่านการรับรองครั้งนี้จะต้องเสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณาอีกครั้ง หากผ่านการพิจารณาแล้ว หมอพื้นบ้านจึงจะสามารถนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของตนได้ทันที

อย่างไรก็ตามในจำนวนตำรับยาที่ผ่านการพิจารณาครั้งนี้ไม่มีตำรับใดที่พูดถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยตรง เพราะทางการแพทย์แผนไทย มะเร็งเรียกว่าน้ำเหลืองเสียกับฝี ซึ่งมีสมุนไพรหลายตัวที่ช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะของน้ำเหลืองเสียดังกล่าวอ้างอิง: 

https://news.ch7.com/detail/343737