การวิจัยเพื่อตรวจสอบเชื้อร้าย COVID-19 และผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษา

Last updated: 14 เม.ย 2563  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


ทีมวิจัยของ University of Miami  กำลังศึกษาผลกระทบของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีต่อผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งกำลังมองหาผู้เข้าร่วมการสำรวจเพื่อหาข้อมูล

ผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์จำนวนมากได้เสียระบบภูมิคุ้มกันหรือต้องประสบกับสภาวะเรื้อรังซึ่งอาจทำให้  พวกเขามีความเสี่ยงสูงจากเชื้อร้าย coronavirus หรือ COVID-19  ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงมีความสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาว่ากลุ่มนี้มีความแตกต่างอย่างไร

 นี่คือประชากรที่เราไม่สามารถลืมได้ในความพยายามร่วมกันของเราเพื่อ Flattening the Curve หรือ “การลดจำนวนผู้ติดเชื้อ” ให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และลดผลกระทบ COVID-19 ตามคำกล่าวของ Denise C. Vidot ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์และสุขภาพของ University of Miami และยังเป็น

นักระบาดวิทยาที่ผ่านการฝึกอบรมการศึกษาวิจัยจะดำเนินการผ่านการสำรวจออนไลน์แบบไม่ระบุชื่อ (anonymous online survey)  และรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา * ที่สัมพันธ์กันไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพร่างกายแต่ยังสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้กัญชารักษาโรคด้วย นอกจากนี้ยังจะพิจารณาไปถึงการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ขนาดหรือปริมาณการใช้ยาและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติหรือการรายงานเพิ่มเติมของเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้การวิจัยจะตรวจสอบการใช้งานร่วมกันของพวกอุปกรณ์การสูดดม (inhalation devices) ในกลุ่มผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากอย่างบุหรี่ยัดไส้กัญชา (joint)  หรืออุปกรณ์ขั้นสูงพวกเครื่องสูบไฟฟ้า (vaping)

“หากสถานการณ์ COVID-19  สั่งสอนเราในสิ่งต่างๆ  เป็นไปได้ว่าข้อมูลจากฐานประชากรนั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล”  Dr.Vidot กล่าว  “ดังนั้นเรากำลังรวมความเชี่ยวชาญ ทักษะของเราเพื่อทำส่วนของเราในการให้ข้อมูลนั้น ซึ่งเป้าหมายของเราคือ การให้ผู้ใช้กัญชาจากทุกประเทศทำแบบสอบถามนี้ให้สมบูรณ์ ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นลักษณะทั่วไปมากขึ้นทั้งนี้แบบสำรวจสอบถามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อ  ( ลิงก์ The survey is anonymous)  และใช้เวลาทำประมาณ 10-15 นาที

นี่ไม่ใช่การวิจัยเมื่อแรกเห็นหรือพิจารณาของ Dr. Vidot  ซึ่งมีมาก่อนหน้านั้น เธอได้เจาะลึกถึงการใช้กัญชา หลังการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนในคนหนุ่มสาว (bariatric surgery) การใช้กัญชาและการลดน้ำหนักที่อาจ

ทำลายสุขภาพ (unhealthy weight loss) ในหมู่วัยรุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชาก่อนคลอดและปัจจุบันในหมู่ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน

งานวิจัยปัจจุบันอื่นๆ ของเธอมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการโรคที่มากับความอ้วน (metabolic syndrome) และการใช้กัญชาและความสัมพันธ์นั้นแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ /ชาติพันธุ์

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในปี 2015 เราได้กล่าวถึงการศึกษาวิจัยที่นำโดย Dr.Vidot เกี่ยวกับการใช้กัญชาและ
กลุ่มอาการโรคที่มากับความอ้วน (metabolic syndrome)

ข้อมูลส่วนตัวของ Dr. Vid Vidot ที่ University of Miami  (Dr. Vidot’s University of Miami profile)  ได้บันทึกว่าปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกัญชาสภาโรคระบาดวิทยาและอาณาเขต รวมทั้งเป็นประธานคณะทำงานด้านการวิจัยกัญชา ภายในกลุ่มกัญชาและกระทรวงสาธารณสุข

ระบาดวิทยา (Epidemiology)  เป็นคำที่หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ว่าใคร เมื่อใดและ ที่ไหน ที่รูปแบบและปัจจัยกำหนดสุขภาพและสภาวะของโรคในประชากรที่กำหนด ซึ่งก็คือการศึกษาการกระจายและปัจจัยของการเกิดโรคในประชากรกลุ่มหนึ่ง เพื่อการควบคุมป้องกันโรคนั้น
Source:

Hemp Gazette / Apr.6, 2020

By: Terry Lassitenaz

https://hempgazette.com/news/medical-cannabis-coronavirus-hg1147/