แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา” โดย กศน. อำเภอปากพนัง

Last updated: 16 เม.ย 2563  | 

วันที่ 16 เมษายน 2563 - 10:41 น.


แบบทดสอบนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ หลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา” หากผ่านการทดสอบ ด้วยคะแนน ร้อยละ 75 ขึ้นไป ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ผ่านทาง e-mail

โปรดกรอก e-mail ที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นระบบตอบกลับแบบอัตโนมัติ(แนะนำให้ใช้เป็น gmail เพื่อสะดวกแก่การตอบกลับอัตโนมัติ) หากท่านกรอก e-mail ผิด ไม่ครบถ้วน ท่านจะไม่ได้รับใบประกาศไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น >>> ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัด จนกว่าจะ “ผ่าน”

ตัวอย่างเกียรติบัตรรับจำนวนจำกัดวันละ 1,000 คน ปิดระบบทันทีเมื่อครบ 1,000 คน
ติดต่อสอบถาม 580ed000191@dei.ac.thอ้างอิง

https://www.kruachieve.com