การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดวิชา “กัญชาศาสตร์การแพทย์”

Last updated: 22 เม.ย 2563  | 

วันที่ 22 เมษายน 2563 - 11:18 น.


ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทย มุ่งเรียนรู้วิธีปรุงยาและใช้ตำรับยาไทยที่มีกัญชาประกอบ นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพิ่มเนื้อหากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างตำรับยาไทย การอ่านสรรพคุณตามกลไกตรีธาตุ การปรุงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชา ในการบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มตลาดไทย นวัตกรรมสมุนไพร ฝึกปฏิบัติการปรุงยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ


“นอกจากนี้ กัญชาเป็นเภสัชวัตถุหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในวิชาเภสัชกรรมไทย และการใช้ตำรับกัญชาในวิชาเวชกรรมไทย โดยด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย เรียนจากหลักพื้นฐาน ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติ เน้นการตรวจวินิจฉัยอาการโรค บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการร้านยาและคลินิกการแพทย์แผนไทย และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเพื่อสร้างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจนำไปพัฒนางานหรือการให้บริการเชิงสุขภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ หรือให้บริการสุขภาพ” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กล่าว


ขอบคุณภาพจาก: siamrath


หลักสูตรมีให้เลือกเรียนดังนี้

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมื่อเรียนจบปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
เมื่อเรียนจบปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ระยะเวลาเรียน 4 ปี เป็นภาคปกติ เรียนวันธรรมดา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 089-770-5862, 096-118-4424 หรือ Facebook : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต


ขอบคุณภาพจาก: siamrathอ้างอิง: 

https://siamrath.co.th/n/149234