อย.ไฟเขียว มข. ปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 22 เม.ย 2563  | 

วันที่ 22 เมษายน 2563 - 11:37 น.


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอณุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการปลูกและครอบครองกัญชา โดยมีศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้  ได้รับใบอนุญาติในครั้งนี้ ซึ่งสามารถทำการปลูกได้เฉพาะที่ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น  โดยการอนุญาตเป็นไปเพื่อการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา การแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
    

กัญชา จัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแทพย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา ซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโอกาสที่ดี ที่จะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาให้เข้าถึงกระบวนการวิจัยอย่างครบวงจร และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตอ้างอิง:

https://th.kku.ac.th/19969/