อาการบ้านหมุน เวียนศีรษะ.. กัญชาช่วยทำให้ดีขึ้นได้

Last updated: May 12, 2020  |  Exclusive

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


จากการศึกษาชิ้นใหม่รายงานครั้งแรกโดยองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายกัญชาแห่งชาติ (The National Organization for the Reform of Marijuana Laws -NORML)  และตีพิมพ์ในวารสาร Discoveries ระบุว่าการใช้น้ำมันกัญชาในแต่ละวันมีความสัมพันธ์กับอาการของความวิตกกังวล และอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะ (anxiety and vertigo) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้สำหรับการรายงาน ผู้ตรวจชาวออสเตรเลียรายงานเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการอาการในผู้ป่วยหญิงอายุ 88 ปีที่มีอาการวิตกกังวลทั่วไปและอาการบ้านหมุน วิงเวียนศีรษะที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ โดยผู้ป่วยรายงานว่า “คุณภาพชีวิตของเธอดีขึ้นอย่างมาก” หลังจากใช้กัญชาทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (น้ำมันที่กัญชาที่มีค่า THC ที่โดดเด่น ในปริมาณ 2 มิลลิลิตร) ซึ่งผู้รับการทดสอบได้รายงานว่าอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวของเธอกลับมาไม่นานหลังจากที่เธอหยุดทานน้ำมันกัญชา และอาการดีขึ้นเมื่อเธอเอาน้ำมันกัญชากลับเข้าไปในระบบการรักษาประจำวันของเธออีกครั้ง

ผู้เขียนรายงานสรุป:“เคสการรักษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการแนะนำกัญชาทางการแพทย์มาเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของเธอในการรักษาอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะและโรควิตกกังวล ซึ่งในกรณีนี้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยอายุ 88 ปีที่ใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจต้องพิจารณาสำหรับเด็กหรือวัยรุ่น”

บทคัดย่อของรายงานมีอยู่ด้านล่าง:

ถึงแม้จะมีความชุกและการยอมรับในการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่หลักฐานพิสูจน์ที่แพทย์ต้องการเพื่อใช้กัญชาในการรักษายังไม่เพียงพอ ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของกัญชาและสาร cannabinoids มีข้อจำกัดไปทั่วโลก ทำให้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้กำหนดนโยบายไม่มีหลักฐานพิสูจน์ที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาสะสมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและสาร cannabinoids  กรณีศึกษานี้แสดงการแทรกแซงที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ผสมผสานกัญชาทางการแพทย์เข้ากับการรักษาของเธอเพื่อจัดการกับโรควิตกกังวลทั่วไปและอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะ ซึ่งกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก และตอกย้ำความจำเป็นในการทดสอบอย่างเข้มงวด แม่นยำมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยรวมถึงจัดการอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวของพวกเขาได้ดีขึ้น


Source:

The Joint Blog / Apr. 24m 2020

https://thejointblog.com/report-marijuana-improves-vertigo-symptoms/