อนุกมธ.ดันปลูกได้ 20 ไร่ หนุน‘กัญชง’เป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจร

Last updated: May 20, 2020  |  แพทย์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 - 10:50 น.


19 พฤษภาคม 2563 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาการใช้พืชกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงเนื้อหาของรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกัญชาอย่างเป็นระบบ ว่า ทางอนุกมธ.ฯ​มีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจครบวงจรตัวใหม่ของไทย และสามารถเข้าแข่งขันในตลาดระดับเอเชีย ยุโรป และอเมริกา พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าถึงทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง การพาณิชย์ และปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน โดยสาระสำคัญนั้นต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชง ที่มีเจตนารมณ์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเส้นใยเท่านั้น

“อนุกมธ.ฯ เห็นว่าควรอนุญาตให้เกษตรกรปลูกกัญชงได้ และนำทั้งเส้นใย เมล็ด ดอก และสารสำคัญ ซีบีดี และไปใช้ได้ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง นอกจากนั้นในร่างกฎกระทรวงควรอนุญาตให้เกษตรกรปลูกได้ 20 ไร่ จากเดิมที่กำหนดให้ปลูกได้เพียง 1 ไร่ เพื่อให้สอดรับกับการแข่งขันของตลาดในปัจจุบัน” นางพรรณสิริ กล่าว

 นางพรรณสิริ กล่าวด้วยว่า สำหรับการส่งเสริมการปลูก ในขั้นตอนขออนุญาต ที่พบว่าใช้เวลา 6เดือน มีข้อเสนอให้ลดเวลาและขั้นตอนการขออนุญาต และให้รัฐบาลส่งเสริมปัจจัยการผลิต ทั้งการบริหารจัดการ เงินทุน การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน และผลักดันสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย

 

 

อ้างอิง : 

https://www.naewna.com/politic/493737