สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

Last updated: Jul 1, 2020  |  แพทย์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10:12 น.


วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

อ้างอิง:

https://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=skko