วิสาหกิจชุมชนร่วมมือรพสต.อบรมกัญชาทางการเเพทย์

Last updated: Jul 29, 2020  |  แพทย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 10:37 น.


พรรคภูมิใจไทย จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่ โรงแรม ศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งทำตั้งแต่การขออนุญาต จนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่งครั้งนี้ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้ประสานงานกับเกษตรกรในการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการปลูกกัญชา โดยมี ดร.นายเเพทย์ สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรผู้สนใจที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเรื่องกัญชาทางการเเพทย์ จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง จ.ศรีสะเกษ, อุบลราขธานี,  อำนาจเจริญ, ยโสธร และมหาสารคาม ประมาณ 100 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้ ดร.นายแพทย์ สำเริง กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในการสร้างความเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาสำหรับการปลูกกัญชา นั้น มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปลูกและเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพื่อปากท้องประชาชน ซึ่งเป็นเดินหน้าเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์  ที่พรรคภูมิใจไทยทำเพื่อให้ประชาชนได้ปลูกจริง ซึ่งการปลูกครั้งนี้ได้นำวิสาหกิจชุมชน มาร่วม MOU กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แนะนำเรื่องการออกแบบโรงเรือน รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูก จนถึงการแปรรูป ว่าทำอย่างไร และได้มีการอธิบายให้เข้าใจเรื่องนี้ทุกขั้นตอน กัญชาเสรีทางการแพทย์ปลูกได้เเล้ว เราต้องไม่รอช้า โดยกิจกรรมนี้จะมีการอบรมทั่วประเทศ และงบประมาณในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แม้ใครจะบอกว่ากัญชาทางการเเพทย์ปลูกยาก แต่พรรคภูมิใจไทยได้หาเสียงไว้ เราจึงทำได้เเละประชาชนเริ่มเข้าใจ ไม่มีอะไรยากถ้าเราศึกษาเเละเรียนรู้ขอบคุณภาพจาก : innnews.co.thอ้างอิง:

https://www.innnews.co.th/politics/news_733119/