สธ. ไฟเขียวใช้ กัญชา ใน 16 ตำรับยาแผนโบราณ สำหรับการแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต.

Last updated: Jul 30, 2020  |  แพทย์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 13:17 น.


ไทยพีบีเอส รายงานว่า นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เผยถึงกรณีที่ขณะนี้มีประชาชนสนใจเข้ารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั้ง 291 แห่งทั่วประเทศ กว่า 60,000 ครั้ง

ดังนั้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้ประชาชนได้รักษาด้วยยากัญชาแผนไทยที่ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน ถูกกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำ ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยคัดเลือกตำรับที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ขณะนี้ได้ให้ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 152 แห่ง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ขยายการปลูกพืชกัญชาสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีการนำร่องไปแล้ว 4 แห่ง คือ

– รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา

– รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี

– รพ.สต.บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร

– รพ.สต.บ้านนาปะขอ จ.พัทลุง


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแหล่งปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทย 6 แห่ง ขณะเดียวกันยังมีแหล่งผลิตตำรับยากัญชา 6 แห่ง คือ

– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

– กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

– โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

– โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์

– โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

– โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐมอ้างอิง:

http://www.buriramguru.com/insidenews-290763-sdsds/