กรมการแพทย์แผนไทย เยี่ยมชม มทร.พระนคร ปลูกกัญชา

Last updated: Aug 3, 2020  |  แพทย์

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 09:49 น.


นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)  พร้อมด้วย  นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีฯ  และทีมบริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ หน่วยรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ณ Cannabis Sci – Factory Plant  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน ให้การต้อนรับ
 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์   ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทย ให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตตำรับยากัญชาและตำรับที่มีกัญชาปรุงผสม โดยเฉพาะการสร้างต้นพันธุ์กัญชาที่เหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ  16 ตำรับแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ใน  รพ.สต. รพช.เป้าหมาย และการขออนุญาตปลูกกัญชาพันธุ์ THC สูง และกัญชาพันธุ์ CBD สูง รวม 29 แหล่งปลูก ของ มทร.พระนคร สำหรับใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถต่อไป

อ้างอิง:

https://www.banmuang.co.th/news/education/201033