นายกฯเตรียมประชุมครม.จับตาขยายเยียวยาเกษตรกร

Last updated: Aug 4, 2020  |  แพทย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 - 10:00 น.


นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุม ครม.จับตา ขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร - สธ.ชงแก้ กฎหมายยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงเช้านี้ จะเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีตามปกติ โดยก่อนการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (โควิด-19) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Administration : (SHA) หลังจากนั้น นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจัดจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 นำคณะเข้าพบ เพื่อจำหน่ายดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สำหรับ วาระการพิจารณาที่น่าสนใจในวันนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาการขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท จากเดิมที่สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2563 ไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ จำนวน 38,737 ราย รวมถึง กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…ที่เสนอให้ปรับแก้ไขในกฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 คือ ให้ผู้ป่วย-แพทย์พื้นบ้าน-แพทย์แผนไทย ปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคหรือปรุงยาได้
อ้างอิง:

https://www.innnews.co.th/politics/news_738003/