คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูบกัญชา หรือว่าสูบกัญชาทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์?

Last updated: Sep 17, 2020  |  Exclusive

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากอ้างว่ากัญชามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขา แต่ทว่าจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

“ในที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ดูเหมือนว่าจะเปิดหน้าต่างและทำให้แนวความคิดของคุณกว้างขึ้นในตอนแรก” George Carlin นักแสดงตลกได้กล่าวไว้ 

Steve Jobs อ้างว่าการสูบกัญชาทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายและมีความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ Alanis Morissette บอกว่ากัญชาช่วยให้น้ำผลไม้สร้างสรรค์ของเธอไหลเวียน และคุณอาจรับรู้แล้วว่า Charles Baudelaire, Amedeo Modigliani และ Louis Armstrong ก็ใช้กัญชาเช่นกัน

มันทำให้เกิดหลายๆ คำถาม มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสารผิดกฎหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์มากขึ้นหรือไม่? และการขาดความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสภาวะที่รักษาได้หรือไม่?

ซึ่งสมมติฐานหนึ่งก็คือเนื่องด้วยยานี้สามารถลดการยับยั้งชั่งใจของเราได้  และช่วยปิดปากกระบวนการ self editing ที่มีแนวโน้มที่จะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เราสร้างสรรค์อย่างรุนแรง ทำให้เราสามารถเอาชนะอาการสมองตื้อ.. เขียนงานไม่ออก (writer’s block) หรือเพียงแค่ความกลัวในการสร้างสรรค์

ทั้งนี้การศึกษาในปี 2017 (ลิงก์ 2017 study)  ที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในวารสาร Consciousness and Cognition ทำให้เราเข้าใกล้ข้อสรุปดังกล่าวที่ว่าผู้ที่สูบกัญชาจะมีประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อย่างสร้างสรรค์ในระหว่างการทดสอบสองครั้ง ทีมนักวิจัยใช้ 5 แบบจำลองบุคลิกภาพขนาดใหญ่ เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมการทดลองซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 979 คนเป็นหลัก จากนั้นทีมนักวิจัยได้ขอให้กลุ่มประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและตามด้วยการวัดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นกลางในหมู่นักศึกษา หนึ่งแบบทดสอบสำหรับการคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคิดถึงสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นไอเดียและมองหาความน่าจะเป็น (divergent thinking) และการทดสอบแยกต่างหากสำหรับรูปแบบการคิดที่เป็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจโดยสรุปประเด็นให้ชัดเจน (convergent thinking)

การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคิดถึงสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นไอเดียและมองหาความน่าจะเป็น (divergent thinking) นั้นจะช่วยให้เราสร้างวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบ ซึ่งการระดมความคิด (brainstorming)  เป็นวิธีการหนึ่งในการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็น divergent thinking  ส่วนการคิดที่เป็นเชิงวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจโดยสรุปประเด็นให้ชัดเจน (convergent thinking) นั้นช่วยให้เราได้คำตอบที่“ ถูกต้อง” เช่น ในแบบทดสอบปรนัยหรือแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice test)

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ทั้งสองกลุ่มจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการทดสอบความคิดแบบวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคิดถึงสิ่งใหม่ๆ (divergent thinking test)  แต่ทว่าผู้ใช้กัญชามีประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ในการทดสอบความคิดในรูปแบบเชิงวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกและตัดสินใจ (convergent thinking)

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ใช้กัญชาจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้กัญชา แต่กัญชาไม่ใช่ตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในพืชกัญชาจะกระตุ้นและเพิ่มผลผลิตจากกระบวนการทุกชนิด  ในที่สุดผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการใช้กัญชาไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ แต่อยู่ที่การรับรู้ถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนๆ หนึ่งกัญชาในกระบวนการสร้างสรรค์  (Cannabis in the Creative Process)

ผู้ที่ใช้กัญชามักจะมีลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เป็นผู้ที่มีการเปิดรับประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งการใช้กัญชา และความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้กัญชา

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากอ้างว่ากัญชามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขา แต่ทว่าจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองได้มากอาจได้รับประโยชน์จากกัญชา แต่สำหรับคนที่อยู่ในโซนนี้แล้วอาจผลักดันให้พวกเขาเข้าไปอยู่สภาวะ "couch locked"  มากเกินไป ซึ่งเป็นอาการอยู่นิ่งๆ อยากนอนอย่างเดียวไม่ลุกไปไหนเลย

แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อทางวิทยาศาสตร์พบว่าใช่กัญชาจะปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสรรค์หรือไม่?

ในที่สุดการใช้กัญชาจะได้รับการแนะนำเพื่อเป็นวิธีเอาชนะอาการ “สมองตื้อ..เขียนงานไม่ออก” (writer’s block)  หรือการขาดแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมได้โดยการใช้ยากัญชาซึ่งอาจตีความได้ว่าการขาดความคิดสร้างสรรค์นั้นบ่งบอกถึง“ สภาวะสมองเสื่อม” ที่ต้องใช้ยากัญชา

เป็นที่เข้าใจได้ว่าการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของบริเวณสมองโดยเฉพาะในกระบวนการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ แต่สิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

และเราอยากจะเชื่อโดยความเป็นจริงว่ากัญชาเป็นสิ่งจำเป็นต่อผลงานสร้างสรรค์ของเรา หรือเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พบแรงบันดาลใจ?  บางทีอาจเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้แรงผลักดันในการสร้างสรรค์เป็นปริศนาและ

ยอมรับว่ากัญชาเป็นเพียงหนึ่งในเส้นเลือดที่เป็นไปได้สำหรับความสามารถในการสร้างสรรค์ที่ควรค่าแก่การเปิดรับ

Source:

The Fresh Toast /Aug. 26, 2020

By: Alana Armstrong

https://thefreshtoast.com/cannabis/does-smoking-marijuana-make-people-creative-or-do-creative-people-smoke-marijuana/