ม.แม่โจ้จัดอบรมการผลิต “กัญชา-กัญชง” ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์และพาณิชย์

Last updated: Sep 24, 2020  |  แพทย์

วันที่ 24 กันยายน 2563 - 09:39 น.

 

ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นกล้ากัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ แบบครบวงจรไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และพันธุ์บุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการการฝึกอบรมกัญชา-กัญชง (เฮมพ์) การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ 16,700 ต้น การผลิตกัญชง (เฮมพ์) เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ขอบคุณภาพจาก : news1live.comผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และชี้แนะแนวทางสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้สนใจลงทุนปลูกกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการโรงเรือนพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ด้วยระบบ Smart Farming ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหารพืช การเก็บเกี่ยวกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การจัดการศัตรูพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ปลูก การขอรับรองมาตรฐานพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) อินทรีย์ ระบบการสกัดน้ำมันกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ในระบบอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรุงตำรับยา เวชสำอาง อาหารเสริม กฎหมาย การขอรับใบอนุญาตปลูกพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) และธุรกิจการตลาดสารสกัดจากพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะมีการเสวนาทิศทางพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) ในประเทศไทย อีกด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก : news1live.comขณะเดียวกัน ศ.ดร.อานัฐกล่าวด้วยว่า วิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้จะเป็นวิทยากรที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการพืชกัญชาและกัญชง (เฮมพ์) เช่น นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ชิดชนก ชิดชอบ วิสาหกิจชุมชนบุรีรัมย์ ซึ่งผลิตเสื้อใยกัญชงให้ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ นายรัฐพล แสนรักษ์ ผู้ก่อตั้งเพจ กัญชาชน และรณรงค์ให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และนายธวัธชัย ชัยธวัชวิถี ผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอใบอนุญาตปลูก

 

ขอบคุณภาพจาก : news1live.comสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมกัญชา-กัญชง (เฮมพ์) การผลิตกัญชาอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ 16,700 ต้น การผลิตกัญชง (เฮมพ์) เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-6 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-5387-3730 (วันและเวลาราชการ) หรือที่ www.facebook.com/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/E7zeQdZHHtELs4316 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 100 คนเท่านั้น ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 1,800 บาท

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://news1live.com/detail/9630000097576