โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี พร้อมให้ปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Last updated: Sep 24, 2020  |  แพทย์

วันที่ 24 กันยายน 2563 - 09:54 น.

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 111 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเปิดการประชุมวิชาการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ครบรอบปีที่ 111 ซึ่งปีนี้จัดในหัวข้อเรื่อง “111 ปี 111 กิจกรรมทำความดี..... เพื่อประชาชน” ในงานมีกิจกรรม ดังนี้    เรื่องเล่าจากกิจกรรมทำความดี...ความประทับใจของชาวรพ.มหาราชฯ เพื่อประชาชน ชมโปสเตอร์แสดงผลงาน กิจกรรมทำความดี.....เพื่อประชาชน ผลงานความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข การบรรยายวิชาการ “COVID-19 มุมมองที่หลากหลาย

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติ จากคุณณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ รับบริจาคดวงตา ให้บริการนวดแผนไทย ฝังเข็ม และปรึกษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์

โดยจัดงานขึ้นระหว่าง 22 - 23 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9 และประชาชน การจัดงานครั้งนี้ทำให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับภาระงาน ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง:

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/147725/