หมอใหญ่กรุงเก่า:พิจารณากลั่นกลองการขออนุญาตปลูกกัญชารายใหม่ในเขตพื้นที่อยุธยา

Last updated: Oct 15, 2020  |  แพทย์

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 09:48 น.


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมพิจารณากลั่นกลองการขออนุญาตปลูกกัญชารายใหม่ในเขตพื้นที่อยุธยา โดยมี ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณภาพจาก : ayutthaya.go.th

อ้างอิง:

https://ww2.ayutthaya.go.th/news/detail/8748