ครบรอบ1เดือน อภัยภูเบศรให้บริการคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์

Last updated: Oct 28, 2020  |  แพทย์

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 10:43 น.


จ.ปราจีนบุรี 22 ก.ค.-ครบรอบ 1 เดือน การให้บริการคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ผลการจ่ายน้ำมันกัญชา หรือ CBD ออยล์ ในผู้ป่วยพบให้ผลดี ไม่มีอาการข้างเคียง 

เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า หลังจากเปิดบริการคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์ มาได้ 1 เดือน พบว่าในผู้ป่วย 12 คน ที่มารับบริการใช้น้ำมันกัญชา หรือซีบีดี ออยล์ ให้ผลดีไม่มีอาการข้างเคียงจากฤทธิ์ของกัญชา  โดยส่วนใหญ่ป่วยโรคพาร์กินสัน  ,ลมชัก ซึ่งในการติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ จะมีการกกำชับผู้ป่วยให้รับยาแผนปัจจุบันควบคู่  และในการใช้น้ำมันกัญชาจะใช้ไซลิงค์วัดปริมาณน้ำมันจากขวด เพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม  โดยผู้ป่วยที่สนใจรับน้ำมันกัญชา จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองว่าอยู่ในกลุ่ม 2 โรคหลัก ทั้ง พาร์กินสัน และลมชัก หรือ โรคอื่นที่น้ำมันกัญชาอาจได้ประโยชน์  และไม่มีอาการตั้งครรภ์ หรือ มีภาวะป่วยทางจิตเวช หรือมีประวัติ ป่วยโรคตับ หรือไตมาก่อน 

ส่วนความคืบหน้าการปลูกต้นกัญชาในโรงเรือนระบบปิดของโรงพยาบาล จำนวน 16ต้นนั้น มีความคืบหน้าไปมาก  คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกเพื่อผลิตน้ำมันกัญชาได้ 900 ขวด และสามารถนำกัญชาของกลางจากคดียาเสพติดมาสกัดเอาฆ่าแมลง แคดเมียม ออกทำให้ได้น้ำมันกัญชาอีก อย่างน้อยประมาณ 5,000 ขวด  

ด้านนางบังอร ใยเกตุ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน กล่าวว่าหลังรับน้ำมันกัญชาไป อาการดีขึ้น การสั่นหรือบิด พูดจาลิ้นคับปากลดลง รู้สึกดีใจเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง หลังป่วยมานาน 6 ปี .-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง:

https://tna.mcot.net/tna-328276