มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: Oct 28, 2020  |  แพทย์

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 10:53 น.


27 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มทร.อีสาน ได้ร่วมให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัททโท


ขอบคุณภาพจาก : skc.rmuti.ac.th


อ้างอิง:

https://www.skc.rmuti.ac.th/around/cmru_canna