รายงานแสดงให้เห็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้กัญชามีอายุเกิน 40 ปี

Last updated: Nov 10, 2020  |  Exclusive

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


การวิจัยใหม่ (new study) เผยให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ใช้กัญชาในอเมริกาเหนือมีอายุมากกว่า 40 ปี (over 40) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าแปลกใจจากที่มีคำบอกเล่าว่าผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประชากรที่อายุน้อย ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้มาพร้อมกับประเด็นข้อมูลที่น่าสนใจอื่น เกี่ยวกับธุรกิจ

ข้อมูลนี้มาจากบริษัท Averna   (Averna) ซึ่งเป็นกลุ่มในอุตสาหกรรมที่ทำงานกับพวกซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนการวิจัยเมล็ดพันธุ์เพื่อขายและซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเพื่อกลุ่มบริษัทกัญชาทั่วอเมริกาเหนือ มันขุดเข้าค้นเข้าไปในนิสัยของผู้บริโภคกัญชาในอเมริกาเหนือเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ธุรกิจสามารถคาดหวังได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

“Akerna เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการในอุตสาหกรรมกัญชา กัญชงและ CBD อย่างสอดคล้องกัน โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2010  ทั้งนี้  Averna  มียอดขายกัญชามากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จนถึงปัจจุบันและเป็น บริษัทซอฟต์แวร์กัญชาแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq

ซึ่ง Akerna มี MJ Platform เป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของโลกในฐานะแพลตฟอร์มการบริการที่ช่วยในกลุ่มผู้ค้าปลีก,  ผู้ผลิต,  แบรนด์,  ผู้จัดจำหน่ายและผู้เพาะปลูกกัญชา "

ตามการวิเคราะห์จากการวิจัยของ Akerna  ซึ่งพิจารณาถึงประเภทของวิธีการบริโภคกัญชา ตลอดจนอายุและเพศของผู้ใช้กัญชาพบว่า ดอกกัญชาเป็นวิธีการบริโภคกัญชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม (edibles) ได้รับความนิยมน้อยที่สุดนอกเหนือจากประเภทอื่น ทั้งนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ชายบริโภคกัญชามากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายใช้กัญชา  62.5% และผู้หญิงใช้กัญชา 37.5 %


รายการใช้งานด้วนตนเอง (Self-Reported Use)

นอกเหนือจากพิจารณาตรวจสอบไปที่ตัวเลขการขายและประเภทของกัญชาที่บริโภคแล้ว การวิจัยยังตรวจสอบตัวเลขสำหรับรายงานการใช้กัญชา ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ตัวเลขจะสะท้อนซึ่งกันและกัน เพื่อแสดงให้ผู้คนรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาบริโภคอย่างถูกต้องแน่นอน ซึ่ง James Ahrendt นักสถาปนิกด้าน Business Intelligence ของ Akerna กล่าวว่า  “บางส่วนได้ยืนยันสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าดอกกัญชานั้นเป็นวิธีการบริโภคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด”  “ อย่างไรก็ตามเรายังพบจุดที่เกิดขึ้นของข้อมูลที่น่าแปลกใจอีกด้วย ตัวอย่างเช่นผู้บริโภคทางการแพทย์เฉลี่ยจะใช้จ่ายและซื้อสินค้าเกี่ยวกับการรักษามากกว่าของที่ใช้ทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่”

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัยซึ่งได้รับความสนใจ  คือการวิเคราะห์อายุของกลุ่มประชากรผู้ใช้กัญชา ซึ่งผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็น 26.7 % ของผู้ใช้จากการสำรวจทั้งหมด และผู้ที่มีอายุ 30 ถึง 40 ปี ตัวเลขการใช้อยู่ที่ 29.7 % โดยรวมแล้วช่วงอายุ 40 ถึง 50 ปีตัวเลขการใช้อยู่ที่ 19.5 %  ช่วงอายุ 50-60 ปี ตัวเลขการใช้อยู่ที่ 13.2 % และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวเลขการใช้อยู่ที่ 10.9 % คิดเป็นตัวเลขประมาณ 40 % ของผู้ใช้ทั้งหมด

การสำรวจดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจากข้อมูลกัญชาและแพลตฟอร์มการขาย MJ Freeway ซึ่งรวมถึง MJ Platform และ MJ Insight  ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลนี้สามารถช่วยตอบวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาซึ่งรวมถึงสถิติในพื้นที่ต่างๆ ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานกัญชา และข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ในขณะที่ชาวอเมริกาเหนือจากกลุ่มคนรุ่น Baby Boomer และ Generation X (Gen-X)  แล้วยังคงมีผู้สูงอายุ (seniors) และพ่อแม่ พี่น้องวัยกลางคนจำนวนมากที่รู้สึกสะดวกสบายกับการใช้กัญชาซึ่งสร้างสภาพอากาศโดยรวมใหม่และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น


Source:

High Times

https://hightimes.com/news/report-shows-almost-half-cannabis-users-over-40/

By: Addison Herron-Wheeler