อาร์เจนตินาออกกฎหมายให้บุคคลทั่วไปปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการรักษา

Last updated: 2020-11-24  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลของอาร์เจนตินาได้ออกกฎหมายให้มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์แก่บุคคลทั่วไปและเครือข่ายตลอดจนการขายครีมและน้ำมันที่ผลิตจากกัญชาในร้านขายยาด้วย

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านการประกาศพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้กฎข้อบังคับใหม่นี้ได้รับการแก้ไขเป็นกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติครั้งแรกในเดือนมีนาคม ปี 2017 ที่อนุญาตให้ใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาโรค แต่ยังคงมีข้อห้ามในการเพาะปลูกพืชและการครอบครองเมล็ดพันธุ์โดยบุคคลหรือกลุ่ม

พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดี Alberto Fernández  ตามข้อความคือ  พยายามที่จะอนุญาตให้ "สิทธิในการเข้าถึงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย ครอบคลุมและเชิงป้องกันสำหรับกลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเป็นเครื่องมือในการรักษา"

"ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ช่วยให้สามารถมีสิทธิเข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีปลอดภัย ครอบคลุมและเชิงป้องกันสำหรับกลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเป็นเครื่องมือในการรักษา" ตีความจากพระราชกฤษฏีกา 883/2020 (Decree 883/2020)

กฎข้อบังคับใหม่ระบุว่าการจำหน่ายน้ำมันกัญชาและครีมกัญชาในร้านขายยาและการเพาะปลูกกัญชาส่วนบุคคลและแบบจัดตั้งเป็นระบบที่ได้รับอนุญาตสำหรับกลุ่มผู้ใช้ นักวิจัยและผู้ป่วยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการ Reprocann (“โครงการกัญชาแห่งชาติ”) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายปี 2017 แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

กลุ่มผู้ป่วยและญาติของเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ใช้น้ำมันกัญชาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้ผลักดันเพื่อให้มีสิทธิในการปลูกพืชกัญชาด้วยตัวเองเพื่อผลิตน้ำมันเฉพาะของตนเอง ซึ่งหลายคนยังคงทำเช่นนั้นต่อไปแม้จะถูกศาลลงโทษเพราะการทำเช่นนั้นก็ตาม

กลุ่มนักรณรงค์เฉลิมฉลองกับข่าวนี้  “วันนี้เราร้องไห้ด้วยความดีใจเนื่องจากเราเริ่มต้นการต่อสู้เพื่อลูก ๆ ของพวกเรา ... เราเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเดียวกัน....สิทธิในการมีคุณภาพชีวิต เราจะปลูกกัญชาเพื่อใช้เป็นยาของเราเองโดยไม่ต้องเกรงกลัว…เราไม่ใช่อาชญากร” กลุ่มรณรงค์ Mamá Cultiva กล่าวในข้อความที่โพสต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ทั้งนี้น้ำมันกัญชาใช้สำหรับการรักษาโรคลมชักและการบำบัดรักษาแบบประคับประคองอื่นๆ (palliative therapies)  กลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็ง โรคปวดกล้ามเนื้อไฟโบรมัยอัลเจียและโรคพาร์กินสัน รวมถึงคนอื่นๆ ยังใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อบรรเทาผลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย

กฎข้อบังคับใหม่ยังอนุญาตโดยยอมให้กับการนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการรักษาโรค ที่ก่อนหน้านี้กฎจะใช้กับโรคลมชักบางรูปแบบเท่านั้น  ซึ่งขณะนี้บริษัทต่างๆ จะสามารถ "ได้รับยาพิเศษที่ทำขึ้นในประเทศหรือได้รับตำรับยาที่จัดทำโดยร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต" ตามกฤษฎีกา

รัฐบาลแห่งชาติจะส่งเสริมการผลิตกัญชาเพื่อสาธารณะสำหรับใช้เป็นยารักษาและจะรับประกันสิทธิในการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับความครอบคลุมภายใต้แผนโครงการดูแลด้านสุขภาพแบบเติมเงินหรืองานสังคมสงเคราะห์ของสหภาพ  เจ้าหน้าที่ทางการกล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับพืชกัญชาจะสามารถปลูกได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ทั้งนี้ในปี 2013 อุรุกวัยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อบริโภคเองที่บ้านรวมถึงการจัดตั้งชมรมผู้ปลูกเพื่อปลูกกัญชาร่วมกันและซื้อในร้านขายยา ตั้งแต่นั้นเป็น ต้นมาประเทศในลาตินอเมริกาหลายๆ ประเทศ (Latin American countries) ได้ผ่อนคลายข้อห้ามเกี่ยวกับกัญชา

 

 

 

Source:

www.batimes.com   Nov. 12, 2020

https://www.batimes.com.ar/news/argentina/argentina-legalises-growing-of-cannabis-for-medical-use-by-individuals.phtml