สวนสุนันทาจับมือวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัยพัฒนา วิจัยพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 2020-12-24  | 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 09:50 น.


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนากัญชาและสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพ กับวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ประธานวิสาหกิจชุมชนเวียงโกศัย เป็นผู้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 โดยมีผู้บริหารและกรรมการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


สำหรับโครงการความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและวิจัยการปลูกกัญชาและหรือสมุนไพรอื่นๆ ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และด้านการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชาและหรือสมุนไพรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และด้านการดูแลสุขภาพ ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดสารจากกัญชา และหรือสมุนไพรอื่นๆ การพัฒนาสายพันธุ์ สูตรตำรับยา ผลิตภัณฑ์ วิธีการบำบัด ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพ อีกด้วย
ขอบคุณภาพจาก : ssru.ac.th
อ้างอิง:

https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=681