ปปส.ชักแถวติดตามการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม แม่สะเรียง

Last updated: 2021-01-20  | 

วันที่ 20 มกราคม 2564 - 09:57 น.


ปปส.นำทีมตรวจสอบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านทุ่งแพม แม่สะเรียง ชี้ชัดปลูกได้มาตรฐานที่สูงแห่งหนึ่งของไทย

ทีมงานจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ปปส.นำโดย นายปรัชญา ทวีกุล และทีมงาน ได้เข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในการเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติ ของสำนักงานปปส. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจาก กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ ซึ่งผลในการตรวจสอบและเยี่ยมชมครั้งนี้นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ของสถานที่ทั้งอาคารปฎิบัติการ โรงเรือน โดยผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปปส.ได้กล่าวชื่นชมวิสาหกิจชุมชนฯ ว่ามีการบริหารจัดการที่ดีทั้งเรื่องการปลูก การรักษาความปลอดภัย อาคารปฎิบัติการที่ มีมาตรฐานที่สูงแห่งหนึ่งของเมืองไทยขอบคุณภาพจาก : technologychaoban.com
 อ้างอิง:

https://www.technologychaoban.com/agri-news/article_169707