การรักษาในรูปแบบการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือการสูบคืออนาคตของการจัดการกับความเจ็บปวด?

Last updated: 2021-02-22  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: ช่อศรินทร์ จรูญวิตต์/ Chorsarin J.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


ข้อมูลที่มีอยู่นี้ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นถึงวิธีทางเลือกอื่นๆที่มี แทนการใช้งานแบบการสูบเข้าไปแบบรูปแบบเดิมๆ ซึ่งอาจได้ผลเป็นอย่างดีในการรักษาอาการเจ็บปวด

ในบางคำแนะนำในเรื่องของความสุขเป็นการเพิ่มความรู้สึกพึงพอใจเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดได้ ไม่ว่าความเจ็บปวดจะเป็นอาการเรื้อรังหรือแบบเฉียบพลัน มันก็สามารถบั่นทอนจิตใจได้ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้คนนับล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกาหันมาพึ่งยาเสพติด

แต่ถึงอย่างนั้น การวิจัยก็ได้ชี้ทางให้เห็นทางเลือกอื่นๆ ตามที่ผลวิจัยในปี 2018 ค้นพบว่าแคนนาบินอยด์อาจช่วยเพิ่มระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยเริ่มต้นได้ ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะช่วยลดความรู้สึกไม่พึงพอใจลงได้ด้วย ภายในปี 2020 เดือนธันวาคม การวิเคราะห์เมตา (meta-analysis) ได้มีการทบทวนบันทึกทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับแคนนาบินอยด์และอาการปวดเฉียบพลัน

ความแตกต่างในการใช้งาน

หลังจากค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ ได้วิเคราะห์เลือกการศึกษาหกชิ้น: สองชิ้นจากสหรัฐอเมริกา สองชิ้นจากแคนาดา หนึ่งชิ้นจากสหราชอาณาจักรและอีกชิ้นหนึ่งที่นำเสนอผลงานจากเยอรมนี อิตาลีและสหราชอาณาจักร ห้าในนั้นศึกษาเรื่องแคนนาบินอยด์ที่ใช้ทางช่องปาก ในขณะที่หนึ่งชิ้นสำรวจผลของแคนนาบินอยด์ที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

จากผลวิจัย กลุ่มที่ใช้แคนนาบินอยด์ทางช่องปากไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการควบคุมกับผู้ซึ่งได้รับยาหลอก แต่ผู้ป่วยที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อพบว่าอาการปวดเฉียบพลันดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ยังคงแสดงให้เห็นว่านี่อาจะเป็นผลด้านความแตกต่างในเรื่องการเผาผลาญของแคนนาบินอยด์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูดซึมแคนนาบินอยด์ในช่องปากจะช้าและแปรผันตามความเข้มข้นสูงสุดของพลาสมาที่เกิดขึ้นหลังการกลืนกิน 60 ถึง 120 นาที แต่อาจล่าช้าได้ถึงหกชั่วโมง” สิ่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในการศึกษา

“แคนนาบินอยด์เป็นส่วนหนึ่งของการเผาผลาญของตับที่มีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยลดการดูดซึม การใช้สูตร transmucosal ทั้งทางช่องปากหรือการสูดดมช่วยให้สามารถดูดซึมพลาสมาโดยตรงและหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงในครั้งแรกได้ แคนนาบินอยด์แบบสูดดมจะมีผลสูงสุดใน 10 นาทีและระดับพลาสมาจะคงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง” ผู้เขียนการศึกษาชี้ให้เห็น

และนี่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการชี้แนะวิธีทางเลือก กัญชาที่ละลายน้ำได้ในช่องปากอาจเป็นทางเลือกที่เพียงพอเนื่องจากมีเวลาการนำไปใช้งานที่เร็วกว่า ที่กล่าวว่าการรักษาด้วยแคนนาบินอยด์เพิ่มผลข้างเคียงบางอย่าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้เพิ่มผลข้างเคียงที่รุนแรง

การศึกษาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่ THC แต่เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ THC มีศักยภาพสูงในการบรรเทาอาการปวด แต่ CBD ก็เป็นส่วนของการวิจัยที่มีศักยภาพสำหรับวิธีการรักษาแบบใหม่

การแข่งขันและตลาดที่หลากหลายเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ การขยับขยายและการสำรวจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์เพื่อนำไปทำเป็นยารักษาสามารถช่วยเติมเต็มวิทยาศาสตร์และเพิ่มขีดความสามารถสำหรับผู้บริโภคได้Source:

https://www.thegrowthop.com/wellness/is-intramuscular-or-smoked-weed-the-future-of-managing-pain