ม.อ. ผนึกเอกชน วิจัย 'กัญชา-กัญชง-กระท่อม' หวังยกระดับอุตฯยาไทย

Last updated: 24 ก.พ. 2564  | 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:47 น.


ม.อ. ผนึกภาคเอกชน มุ่งวิจัยและพัฒนา ‘กัญชา กัญชง และกระท่อม’ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์วงการแพทย์สู่ยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน สู่การใช้ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ หวังยกระดับอุตสาหกรรมยาประเทศไทย ดัน 3 ก.สู่พืชวงการแพทย์

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้และประเทศไทย ล่าสุดเดินหน้าสานต่อนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมยา โดยการผลักดันให้กัญชา กัญชง และกระท่อมเป็นพืชที่วงการทางการแพทย์นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจับร่วมมือกับภาคเอกชนทำการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนำไปใช้ประโยชย์ทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยสร้างเพิ่มทางมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ทางม.อ.พร้อมด้วยภาคเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง 3 โครงการ ประกอบด้วย 

1.โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม ระหว่างบริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอปอเรชั่น จำกัด ,อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อร่วมกันพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมที่มีศักยภาพและคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และช่วยขยายช่องทางที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2.โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตพืชกระท่อม ระหว่างบริษัท ออริจิน เทค, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดและขับเคลื่อนศักยภาพของพืชกระท่อมในการรักษาโรคต่างๆ และร่วมกันสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความมั่นคงของประเทศ

3.โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ความร่วมมือระหว่าง ม.อ.กับภาคเอกชน ผ่าน 3 โครงการในครั้งนี้ นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ ที่ทางทีมวิจัยม.อ.มีความมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อตอบโจทย์การแพทย์เชิงพาณิชย์ ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย และขณะเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย  ตลอดจนการประหยัดงบประมาณในการนำเข้ายา โดยม.อ.พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้และยกระดับประเทศไทยสู่การใช้กัญชา กัญชง และกระท่อม ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ”   ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวขอบคุณภาพจาก : bangkokbiznews.com


อ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923935