"หมอธีระวัฒน์" โต้ กินใบกัญชาไม่ทำให้เกิดอาการจิต

Last updated: 24 ก.พ. 2564  | 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:55 น.


คณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข ชี้ การบริโภคใบกัญชาที่มีปริมาณ THC ในระดับต่ำ ไม่อาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้

เมื่อวันที่ 23กพ. 64 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาให้ความเห็นถึงกลไกที่จะเกิดอาการทางจิตของกัญชา หลังมีการนำใบกัญชามาเป็นอาหารว่า "การบริโภคใบกัญชาซึ่งมีปริมาณ THC ในระดับต่ำ ไม่อาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้ เพราะการศึกษาวิจัยในปัจจุบันพบว่า อาการทางจิตสัมพันธ์กับรหัสทางพันธุกรรม"

โดยได้ขยายความในประเด็นเรื่องรหัสพันธุกรรมที่เฉพาะกับกัญชา ว่า "งานวิจัยในปี 2561 พบว่า คนที่จะมีอาการทางจิตนั้นจะใช้เสพจนติดจะมีพันธุกรรมจำเพาะ เมื่อใช้แล้วจะถูกกำหนดให้ชอบและใช้บ่อยจนกระทั่งติด และเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในสมองเฉพาะส่วนและในจำนวนนี้เมื่อใช้ต่อจะเกิดมีอาการทางจิตขึ้น ต่อมาในปี 2562 ก็มีงานวิจัยอีกชิ้นพบว่า คนที่ใช้กัญชาครั้งแรกในขนาดสูง และเกิดมีอาการทางจิตนั้น เกิดขึ้นจากการที่มีรหัสพันธุกรรมที่หายาก ทั้งนี้อาการทางจิตนั้นจะหายไปเองโดยที่ไม่ต้องรักษาและถือเป็นข้อห้ามไม่ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่มี THC สูง แต่สามารถใช้กัญชาสายพันธุ์ที่มี CBD เด่น หรือมีอัตราส่วนระหว่าง CBD :THC มากกว่า 20:1 ส่วนการรักษาอาการติดกัญชา โดยที่จะมีอาการทางจิตหรือไม่มีก็ตาม สามารถหยุดกัญชาได้ทันทีโดยที่จะกลับเป็นปกติได้ในระยะเวลาประมาณ 28 วัน

ทั้งนี้อาจจะช่วยให้การติดนั้นดีขึ้นเร็ว ด้วยการใช้กัญชาที่มี CBD สูงโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาโรคจิตหรือยาสงบประสาทอื่นๆ"

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้กล่าวสรุปว่า "จากกงานวิจัยที่มีในปัจจุบัน จึงอยากสนับสนุนให้มีการนำส่วนอื่นของกัญชาที่ไม่ใช่ช่อดอกมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาหารนั้น ปริมาณของส่วนที่จะออกฤทธิ์ทางจิตประสาทนั้นมีปริมาณน้อยมาก การใช้ปรุงอาหาร เพื่อรสชาติของอาหารก็เป็นสิ่งที่มีความปลอดภัย"อ้างอิง

https://www.posttoday.com/social/general/646108