การวิจัย: CBG ในกัญชามีประสิทธิภาพรักษาการลุกลามของมะเร็งสมอง (Glioblastoma)

Last updated: 4 มี.ค. 2564  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


การศึกษาวิจัยสาร CBG เบื้องต้นพบว่าสาร cannabinoid ซึ่งมี CBG เป็นสารต้นกำเนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการลดการลุกลามของเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา (glioblastoma) ซึ่งถือว่าเป็นเนื้องอกในสมอง (มะเร็งสมอง)  ที่มีความรุนแรงและลุกลามมากที่สุด

สารแคนนาบินอยด์ แคนนาบิเจอรอล หรือ  (cannabinoid cannabigerol หรือ cannabinoid CBG) ถูกค้นพบโดยนักวิจัยในสโลวีเนียถือเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการลดการลุกลามของเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา (Glioblastoma) ซึ่งถือว่าเป็นเนื้องอกในสมอง (มะเร็งในสมอง) ที่ร้ายแรงและลุกลามมากที่สุดในบรรดาเนื้องอกสมองขั้นต้น-ในการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ตีพิมพ์ในเดือนนี้ผ่านระบบการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน Cells ซึ่งเป็นวารสารวิชาการชีววิทยาแบบออนไลน์  ซึ่งการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท MGC Pharmaceuticals ของออสเตรเลียและดำเนินการผ่านศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลูบลิยานา (the University Medical Centre Ljubljana), ภาคศัลยกรรมประสาท

ทั้งนี้อัตราการรอดชีวิตโดยรวมหมายถึงหลังจากการวินิจฉัยเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา (glioblastoma) เพียง 16 เดือน

ทีมนักวิจัยพบว่าสาร CBD และ CBG ทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมกันจะหยุดการแพร่กระจายของเซลล์ glioblastoma ในขณะที่การรวมกันของสาร CBG และ THC “ช่วยลดความมีชีวิตรอดของเซลล์ทั้งสองชนิดลงในระดับที่ใกล้เคียงกัน” และทีมนักวิจัยยังพบว่าการรวมกันของสาร CBD กับ CBG“ มีประสิทธิภาพมากกว่า THC” และเสริมว่าสาร CBG และ CBD“ นั้นยับยั้งการบุกรุกของเนื้องอก glioblastoma ในลักษณะที่คล้ายกัน”

กับยาเทโมโซโลไมด์: Temozolomide (ยาเคมีบำบัดที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันในการรักษาเนื้องอกสมองหลังการผ่าตัด)


“ นี่เป็นรายงานฉบับแรกที่แสดงให้เห็นว่าสาร cannabinoid CBG เพียงอย่างเดียวที่ไม่มีฤทธิ์ให้มึนเมาและมีผลต่อจิตประสาทและที่ใช้ร่วมกับสาร CBD นั้นกำหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์ประกอบหลักสองประการที่ป้องกันการรักษาผู้ป่วยเนื้องอก glioblastoma  (GBM) ที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยการรักษาในปัจจุบัน: ประการแรกเพื่อเอาชนะการต่อต้าน [Glioblastoma Stem Cells]  ต่อสารที่เป็นพิษต่อเซลล์และกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์และประการที่สองเพื่อยับยั้งการบุกรุกของเซลล์ GBM” - Cannabigerol (CBG)  เป็นสารที่ใช้ในการรักษาที่มีศักยภาพในการบำบัดแบบผสมผสานใหม่สำหรับเนื้องอก Glioblastoma  (มะเร็งในสมอง),  จากวารสารชีววิทยา Cells, Feb. 5, 2021, Cells, 5 กุมภาพันธ์ 2564


นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าสาร CBG มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์เนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา (glioblastoma) ได้ดีกว่ายาเคมีบำบัดเทโมโซโลไมด์ (temozolomide)   ซึ่งยับยั้ง 90% ของ cell line (เซลล์ต่อเนื่อง) เมื่อเทียบกับ 50% ที่ยับยั้งโดยยาเคมีบำบัด แต่การตัด CBG ที่ใช้นั้นทำให้ประสิทธิภาพของ cell line ลดลงถึง 50% ในขณะที่ยาเทโมโซโลไมด์มีผล 40% ถึง 60% ใน cell line


ทั้งนี้ทีมนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าสาร CBG และ CBD ในขณะที่ป้องกันผลข้างเคียงของเคมีบำบัดบางอย่างแล้วยังเพิ่มความอยากอาหารด้วย


Source:

ganjapreneur/Feb.24, 2021.

By: TG Branfalt

https://www.ganjapreneur.com/study-cbg-effective-at-treating-progression-of-glioblastoma/