การศึกษา พบว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยปวดเรื้อรังแทนที่โอปิออยด์ด้วยกัญชา

Last updated: 8 มี.ค. 2564  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: ช่อศรินทร์ จรูญวิตต์/ Chorsarin J.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


การสำรวจเมื่อเร็วๆนี้กับผู้ป่วยปวดเรื้อรังจำนวน 525 คน พบว่า 40.4 เปอร์เซ็นต์แทนที่โอปิออยด์ทางการแพทย์ด้วยกัญชาทางการแพทย์ ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวนี้ใช้ใบสั่งยาโอปิออยด์ทางการแพทย์มาแล้วอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลาสามเดือน นอกจากนั้นพบว่าผู้ป่วยกว่า 40.4 เปอร์เซ็นต์ได้ใช้กัญชาทางการแพทย์โดยเปลี่ยนยาที่ใช้โอปิออยด์เป็นกัญชาแทน

และอีก 45.2 เปอร์เซ็นต์ มีรายงานการลดลงของการพึ่งยาโอปิออยด์ อีก 13.3 เปอร์เซ็นต์รายงานว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ยา และ 1.1 เปอร์เซ็นต์รายงานว่ามีการใช้โอปิออยด์เพิ่มมากขึ้น

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (48.2 เปอร์เซ็นต์) ชี้ให้เห็นว่า 40 – 100 เปอร์เซ็นต์ อาการปวดลดลงในขณะที่ใช้งานทั้งกัญชาและโอปิออยด์ทางการแพทย์ ขณะที่ 8.6 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ 2.6 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่าอาการปวดของพวกเขาแย่ลง โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของรายงานการสำรวจเหล่านั้นรายงานถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อใช้กัญชาทางการแพทย์

เกือบ 63 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้โอปอออยด์ทางการแพทย์ต่อไปแล้ว

“ ผู้ป่วยในการศึกษานี้รายงานว่ากัญชาเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์และทดแทนโอปิออยด์ตามใบสั่งแพทย์ในการรักษาอาการปวดเรื้อรังและมีประโยชน์เพิ่มเติมในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิต “ – อ้างอิงจากการสำรวจผลกระทบที่กัญชาทางการแพทย์มีต่อการใช้ยาโอปิออยด์ตามใบสั่งแพทย์เพื่อการรักษาอาการปวดเรื้อรังในสถานที่ปฏิบัติงานด้านกัญชาทางการแพทย์สามแห่ง, Cureus, Dec. 2, 2020

การศึกษาใช้ข้อมูลจากการสำรวจที่ดำเนินงานผ่านคลินิก Integr8 Health ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์กัญชาในเครือ 3 แห่งในรัฐเมนและแมสซาชูเซตส์ ผู้ป่วยทั้งหมด 1181 คนได้ตอบแบบสอบถาม แต่มี 656 คนที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มผู้ที่ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับโอปิออยด์หรือไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (55.8 เปอร์เซ็นต์) และเกือบหนึ่งในสามมีอายุ 46 ถึง 55 ปี ในขณะที่อีกไตรมาสหนึ่งมีอายุ 56 ถึง 65 ปี

การศึกษานี้ถูกเขียนโดยผู้อำนวยการของ Intigr8 Medical, Dustin Sulak และ Kevin M. Takakuwa ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์กัญชา โดยเขียนลง Cureus ที่เป็นวารสารทางการแพทย์แบบเปิดที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนีย
Source:

Jan 28th

by TG Branfalt

https://www.ganjapreneur.com/study-40-of-chronic-pain-patients-replace-opioids-with-cannabis/