การศึกษาแบบใหม่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกัญชาที่ถูกกฎหมายกับการลดลงของข้อเรียกร้องของคนงาน

Last updated: 19 มี.ค. 2564  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: ช่อศรินทร์ จรูญวิตต์/ Chorsarin J.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


นักวิจัยพบว่าการเรียกร้องค่าชดเชยคนงานลดลงซึ่งดูเหมือนว่าจะตอบสนองต่อการถูกกฎหมายกัญชา งานวิจัยชิ้นใหม่จากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการถูกต้องตามกฎหมายของกัญชาและการลดลงของการเรียกร้องค่าชดเชยของคนงาน

การศึกษานี้ดำเนินงานโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิลเลียมพาร์เทอสัน มหาวิทยาลัยเทมเปิล มหาวิทยาลัยของซินซินแนติ - บลูแอชและบริษัท RAND ได้ทำการตรวจสอบ “ ผลของกฎหมายกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของรัฐ (RML) ต่อการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของคนงาน (WC) ในผู้ใหญ่อายุ 40-62 ปี ”

“กัญชาเริ่มกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกา เราศึกษาผลของกฎหมายของรัฐล่าสุดที่รับรองการใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่อความสามารถในการทำงาน - ความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในการจ้างงานที่ได้รับค่าตอบแทนในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีอายุมากขึ้น” นักวิจัยเขียนแนะนำการศึกษา “เราอ้างอิงใบเสร็จรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (WC) เป็นหลัก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงขีดความสามารถในการทำงานที่ลดลง ผลประโยชน์ของ WC จะได้รับเมื่อบุคคลได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในขณะทำงานและต้องใช้เวลาห่างจากการทำงานเพื่อพักฟื้น นอกเหนือจากการวัดประสิทธิภาพแรงงานและขีดความสามารถในการทำงานที่เป็นประโยชน์แล้ว การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะทำงานยังแสดงถึงต้นทุนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ” พวกเขาพบว่าใบเสร็จรัยผลประโยชน์ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน “มีการลดลงตามการตอบรับของ [กฎหมายกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ] ทั้งในแง่ของแนวโน้มที่จะได้รับผลประโยชน์และจำนวนผลประโยชน์”

“เราคาดว่าอัตราการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานที่ไม่เกิดบาดแผลและอุบัติการณ์ของผู้มีความพิการที่ทำงานได้อย่างจำกัดจะลดลงด้วยกัน” พวกเขาเขียน “ เรานำเสนอหลักฐานว่าตัวขับเคลื่อนหลักในการลดลงของสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานซึ่งน่าจะเกิดจากการเข้าถึงรูปแบบเพิ่มเติมของการบำบัดจัดการความเจ็บปวด”

ผลลัพธ์ของการศึกษาของพวกเขาพบว่า 0.18 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคนงานลดลง ซึ่งพวกเขากล่าวว่า “ สอดคล้องกับการลดรายได้ [ค่าตอบแทนคนงาน] ลง 20.0%” หลังจากรัฐออกกฎหมายกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ใหญ่

“ ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยแนวโน้มที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และแบบฝึกหัดการปลอมแปลงชี้ให้เห็นว่าการสังเกตค่าประมาณขนาดนี้เป็นเรื่องที่หายากทางสถิติ” พวกเขาเขียน

สรุปได้ว่า นักเขียนกล่าวถึงการค้นพบนี้ว่า “แนะนำประโยชน์ที่สำคัญที่เป็นไปได้ให้กับคนงานสูงอายุและสังคมโดยรวม”

“ โดยรวมแล้วเราแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถในการทำงาน ที่เราทดแทนด้วย [ค่าตอบแทนคนงาน] ใบเสร็จรับผลประโยชน์  และเมตริกอื่น ๆ อีกมากมายในการวิเคราะห์กลไกของเราในกลุ่มผู้สูงอายุ “ พวกเขากล่าว “ ความสามารถในการทำงานน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อคนงานเนื่องจากความสามารถในการหารายได้ที่มากขึ้นและความพึงพอใจในสุขภาพและชีวิตโดยรวม คนงานที่มีอายุมากมีความเสี่ยงสูงที่จะออกจากตลาดแรงงานเนื่องจากสุขภาพที่ไม่ดี…การทำให้คนงานมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการจ้างงานที่ได้รับค่าตอบแทนอาจส่งผลบวกต่อประกันสังคมและสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างที่จะมีค่าใช้จ่าย [ค่าชดเชยคนงาน] ที่ลดลงด้วย”

การเข้าถึงและความถูกต้องตามกฎหมายของกัญชาและกำลังแรงงาน

เนื่องจากหลายๆรัฐมีการเปิดรับทางกฏหมายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีงานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อปัญหาแรงงาน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา มีการศึกษาพบว่าคนงานในแคนาดาผู้ใช้กัญชามีความเป็นไปได้มากขึ้นในการไม่ประสบกับการบาดเจ็บในที่ทำงาน

การศึกษามาจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตเผยว่า “ไม่มีหลักฐานว่าผู้ใช้กัญชามีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานที่สูงขึ้น”

จากการศึกษาของผู้เขียนกล่าวว่า “ การศึกษาประชากรที่ใหญ่ที่สุดในรูปแบบข้ามภาคส่วนได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชาในปีที่ผ่านมาและการบาดเจ็บจากการทำงาน”

“เราพบว่าคนงานรายงานว่ามีการใช้กัญชามาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งในปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีการรายงานว่าประสบกับการบาดเจ็บจากการทำงานในช่วงเวลาเดียวกันในกลุ่มประชากรจำนวนมากในวัยทำงานของชาวแคนาดา “ พวกเขาเขียนSource:

FEBRUARY 19, 2021

BYTHOMAS EDWARD
https://hightimes.com/news/new-study-suggests-link-between-cannabis-legalization-decline-workers-comp-claims/