การศึกษาแสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอร์ส่งผลกระทบต่อความหนาของเยื่อหุ้มสมองในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว ในขณะที่กัญชาไม่ให้ผลกระทบดังกล่าว

Last updated: 6 เม.ย 2564  | 

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 6 เมาายน 2564 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: ช่อศรินทร์ จรูญวิตต์/ Chorsarin J.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.

 

การศึกษาเผยแพร่เร็วๆนี้โต้แย้งทฤษฎีที่กล่าวว่าการใช้กัญชาทำให้สมองได้รับความเสียหาย การศึกษาใหม่นี้หักล้างสิ่งกล่าวอ้างถึงความอันตรายของกัญชาที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าในขณะที่แอลกอฮอล์อาจมีผลกระทบต่อความหนาของเยื่อหุ้มสมองในผู้ใช้ที่มีอายุน้อย แต่กัญชาก็ไม่ได้ให้ผลเช่นนั้น

การศึกดังกล่าวมีหัวข้อว่า “ผลกระทบของการใช้แอลกอฮอล์และกัญชาต่อความหนาของเยื่อหุ้มสมองของการควบคุมระบบความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายสมองที่รับความรู้สึกในวัยผู้ใหญ่: การศึกษาควบคุมแบบคู่แฝด” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจิตเวชศาสตร์ชีวภาพและดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา

นักวิจัยเหล่านี้มองไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับแอลกอฮอล์และการได้รับกัญชาเมื่อพูดถึงสัณฐานวิทยาของสมองของคนหนุ่มสาว โดยใช้จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างของฝาแฝด 436 คน ที่มีอายุ 24 ปีทั้งหมด จากการดูความถี่ ความหนาแน่น ปริมาณและระดับความมึนเมาจากทั้งแอลกอฮอล์และกัญชา นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลว่ากัญชามีผลต่อความหนาของเยื่อหุ้มสมองอย่างไร ความสอดคล้องของเยื่อหุ้มสมองถูกวัดโดยใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก

เมื่อกำลังดำเนินการวิจัยนี้ ทีมงานพึงระลึกไว้เสมอว่าการศึกษาอื่นๆมักสันนิษฐานว่าแม้แต่การสัมผัสสารแบบบังเอิญก็สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสมองได้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ นี่เป็นทฤษฎีที่ยังไม่ผ่านการทดสอบโดยทั่วไปและหนึ่งในนั้นเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงที่คุ้นเคย จากการศึกษาฝาแฝดที่ใช้แอลกอฮอล์และกัญชาการศึกษาสามารถวัดได้โดยตรงว่าสารทั้งสองชนิดที่แตกต่างกันมีผลต่อคนอย่างไร

การศึกษาอธิบายว่า “การใช้แอลกอฮอล์ที่มากขึ้น หากใช้ในทางที่ผิดจะมีความสัมพันธ์กับการลดลงของความหนาของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและกลีบหน้าผากส่วนหน้า เช่นเดียวกับกลีบขมับ, เยื่อบุโพรงมดลูก, อินซูลา, ฝาเหงือกข้างขม่อม, พรีคิวเนียส และบริเวณตรงกลางข้างขม่อม”

 

เหตุใดการค้นพบเหล่านี้จึงมีความสำคัญ

เหตุผลที่งานวิจัยนี้มีความสำคัญมากก็คือความสามารถทางปัญญานั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองรวมถึงความหนาของเปลือกสมอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสารและผลกระทบอื่นๆสามารถเปลี่ยนแปลงความหนานั้นอย่างไรบ้าง แต่ในกรณีของกัญชาดูเหมือนว่าความหนาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

“ไม่พบความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการใช้กัญชาและความหนา” การศึกษาสรุป การศึกษานี้แสดงหลักฐานใหม่ๆว่าแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการลดลงของความหนาของเยื่อหุ้มสมองของเครือข่ายสมองส่วนควบคุม / การรับรสที่แสดงให้เห็นผลกระทบของการสัมผัสแอลกอฮอล์และลักษณะก่อนเกิดโรคของความบกพร่องทางพันธุกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาอื่นๆ บทวิจารณ์วรรณกรรมและเอกสารซึ่งส่วนใหญ่อ้างว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากแอลกอฮอล์ไม่ใช่จากกัญชา การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยหลายชิ้นที่โพสต์ใน JAMA Psychiatry อธิบายว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กัญชาและการทำงานของความรู้ความเข้าใจในการศึกษาแบบตัดขวางของวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวมีจำนวนน้อยและอาจเป็นที่น่าสงสัยทางคลินิกสำหรับคนส่วนใหญ่ นอกจากนี้การงดใช้เป็นเวลานานกว่า 72 ชั่วโมงยังช่วยลดการขาดดุลทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาได้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้กัญชาของเยาวชนอาจมีการพูดเกินจริงถึงขนาดและความคงอยู่ของการขาดดุลทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา” เมื่อโลกเปิดกว้างขึ้นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัญชา จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเข้าใจผิดต่างๆจะถูกขจัดออกไป

 

 

 

 

 

Source:

MARCH 29, 2021

BY ADDISON HERRON-WHEELER

https://hightimes.com/health/science/study-shows-alcohol-impacts-cortical-thickness-young-adults-cannabis-does-not/