บริษัทแคนาเดียน เฮมพ์เอิร์ธ (Hempearth) เล็งสร้างเครื่องบินจากกัญชงเครื่องแรกของโลก!

Last updated: Sep 9, 2019  |