บริษัทแคนาเดียน เฮมพ์เอิร์ธ (Hempearth) เล็งสร้างเครื่องบินจากกัญชงเครื่องแรกของโลก!

Last updated: 2019-09-09  |