งานวิจัยชี้ดอกกัญชามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดมากกว่าผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ

Last updated: Sep 10, 2019  |