งานวิจัยชี้ดอกกัญชามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดมากกว่าผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ

Last updated: 2019-09-10  |