งานวิจัยชี้ดอกกัญชามีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดมากกว่าผลิตภัณฑ์กัญชาอื่นๆ

Last updated: 10 Sep 2019  |