สมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย จับมือ หมอพื้นบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรภาคอีสาน เดินหน้าปลูก “กัญชงพืชเศรษฐกิจไทย”

Last updated: Sep 18, 2019  |