กัญชา ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดแทนยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioids) ได้หรือไม่?

Last updated: 26 Sep 2019  |