สธ.ดีเดย์กระจายยาสารสกัดกัญชาจากรพ.อภัยภูเบศรให้ 11 รพ. จะกระจายให้ครบ 30 แห่งภายใน 18 ต.ค.นี้

Last updated: Oct 9, 2019  |