อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชาภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

Last updated: Oct 9, 2019  |