เก็บเกี่ยวแล้ว ผลผลิตกัญชาล็อตแรก ปลูกโดยม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Last updated: 10 Oct 2019  |